Peuteraanbod

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar?
Maak dan gebruik van het peuteraanbod!

Uw peuter is van harte welkom bij één van onze locaties
voor peuteraanbod in Geldrop. Bij de peuteropvang kan uw kind
onder deskundige begeleiding spelen, ontdekken en zich
ontwikkelen met leeftijdsgenootjes.
Het peuteraanbod van de Grabbelton is gekoppeld aan basisschool
't Klokhuis en basisschool Sint Jozef in Geldrop.
Vanuit het peuteraanbod ontstaat zo een doorgaande lijn naar
groep 1. Op deze manier wordt uw kind spelenderwijs voorbereid
op de basisschool: een goede start!

Rondleiding?

Benieuwd naar de sfeer bij de Grabbelton? Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom. Vraag een rondleiding aan.

Bereken uw Netto kosten

Met onze rekenhulp kunt u snel en betrouwbaar uw netto opvang kosten berekenen. Bereken nu

Peuterdoe-ochtend

Henriëtte Schrander     
13 april 2018

Op woensdag 14 maart(basisschool ’t Klokhuis) en woensdag 28 maart (st. Jozefschool) hebben de peuterochtenden plaatsgevonden.
De peuterochtend is een samenwerkingsactiviteit tussen De Grabbelton, de peuteropvang (de Boomgaard en Driewieler) en basisschool t Klokhuis en St. Jozef. De interesse in deze peuterochtend was groot gezien het grote aantal peuters (en ouders) wat hieraan deel heeft genomen.

De ochtend stond deze keer in het teken van “beweegkriebels”.  Er werd een peutergym, onder begeleiding van een beweegcoach, georganiseerd samen met papa en/of mama. Daarna mochten de kinderen een kijkje nemen in de klas: dat was leerzaam, interessant maar ook wel een beetje spannend. Ter afsluiting mochten de kinderen nog even op het schoolplein spelen.
Voor kinderen en ouders was deze ochtend een leuke en informele kennismaking met de school, wat het stapje naar de basisschool net weer iets kleiner kan maken.
Een initiatief wat zeker voor herhaling vatbaar is!

Lees verder >>

3+ groep

Henriëtte Schrander     
13 april 2018

Vanwege de grote belangstelling voor de 3+ groep hebben wij besloten om voor de peuteropvanggroepen van de Driewieler en de Boomgaard deze groep op woensdagochtend te behouden.
Dit betekent dat kinderen vanaf 3 jaar kunnen deelnemen aan een speciaal, educatief programma dat afgestemd is op kinderen van deze leeftijd.
Voor deze groepen worden ook specifieke activiteiten georganiseerd in samenwerking met de twee basisscholen waarmee de peuteropvang verbonden is, namelijk: t Klokhuis en de Jozefschool. Hierdoor hopen we de overstap naar de basisschool nog vloeiender te laten verlopen.
Interesse? Meld uw kind dan aan via onze planningsmedewerker:  m.v.hooft@degrabbelton.nl 

Uw kind is van harte welkom!

Lees verder >>

TINK training voor pedagogisch medewerkers

Henriëtte Schrander     
13 april 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.


Lees verder >>