lees hier de brief over de teruggave van de eigen bijdrage

lees hier de brief van de Branchepartijen kinderopvang 

beslisboom thuishouden of naar de opvang?

Op deze website behandelen we de belangrijkste en meest voorkomende informatievragen die op dit moment in de branche leven. De informatie op deze website wordt geüpdatet als de situatie daarom vraagt. Voor informatie die niet op deze website te vinden is verwijzen we je als volgt door:

Algemene informatie over het coronavirus, de verspreiding en preventiemaatregelen:
RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) of telefonisch via 0800 – 1351.

Vragen over het coronavirus in relatie tot je persoonlijke gezondheidssituatie of die van jouw kind:
Huisarts


Ja, de peuteropvang is vanaf 11 mei a.s. voor alle ouders van de peuteropvang op alle dagen geopend. 

De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli. Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid.

Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun facturen ook nu volledig door blijven betalen, kunnen hun geld terugkrijgen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die nu aan het werk zijn.

Deze maatregel geldt helaas niet voor klanten die een andere bijdrage in de kosten dan de kinderopvangtoeslag ontvangen. Zodra wij meer weten, informeren wij je hier over.


De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over:

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ja. Ouders die de factuur voor de peuteropvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang voortduurt. Wanneer u de factuur blijft betalen bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Ter bescherming van onze medewerkers en van u als ouder vinden wij het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de volgende richtlijnen:

- Halen en brengen bij de deur

- Kinderen worden gebracht door één persoon

- Houd 1 1/2 meter afstand tot elkaar

- Alleen ouders/verzorgers zonder klachten mogen hun kind naar de opvang brengen

- Het afscheid is kort

Indien uw inkomen daalt, hebt u recht op aanpassing van de kinderopvangtoeslag. In dat geval ontvangt u dus een hogere toeslag. Het is belangrijk dat u deze wijziging zo spoedig mogelijk doorgeeft via mijn toeslagen van de belastingdienst.

Vanaf de eerste dag dat u stopt met werken, hebt u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet direct stop te zetten. Wijzig wel uw inkomensgegevens op mijn toeslagen.
Zo behoudt u in ieder geval nog 3 maanden de garantie op een plek voor uw kind(eren) bij de Grabbelton.

Indien u geen recht meer heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde peuteropvang. Neem hiervoor even contact met ons op. 

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM. Op de website van het RIVM vind je een overzicht met de meest actuele vragen en antwoorden over het coronavirus (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Als u telefonisch contact met ons opnemen, kunt u dit het beste doen via 040-2802631 (locatie Heilige Geeststraat)