Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u hier het document
'geen recht op kinderopvangtoeslag' downloaden