opening kindcentrum 6gehuchten

Henriëtte Schrander     
17 maart 2019

Op zondag 17 maart werd de intensieve en fijne samenwerking tussen de Grabbelton en Eenbes Basisschool St. Jozef bezegeld met de officiële opening van kindcentrum 6Gehuchten. Bernie Kooistra en Henriette Schrander lichtten de keuze voor de boom (die in beide organisaties centraal staat) toe en samen met de kinderen van de KMR werden de  6 kernwaarden (betrokkenheid, professioneel, authentiek, ambitieus, coöperatief en hartelijk) uitgelegd. 
Rob van Otterdijk (wethouder) benadrukte het belang van samenwerking waarin een goede afstemming essentieel is. Want bij kindcentrum 6gehuchten hebben we hart voor elkaar!
Vanaf 17 maart maakt de Grabbelton met de buitenschoolse opvang, peuteropvang en dagopvang officieel onderdeel uit van kindcentrum 6gehuchten. Want kindcentrum 6gehuchten: daar wil ik zijn!