pedagogische visie

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar stichting peuteropvang de Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat.

Vanuit een veilige, uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving van waaruit kinderen hun talenten en mogelijkheden leren kennen en gebruiken, bieden we diverse opvangvormen aan. Dit alles met respect voor anderen de (leef)omgeving en zichzelf.
Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde pedagogisch medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien.
Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis waar wij graag deel van uitmaken.

Aandacht en vertrouwen
Stichting peuteropvang de Grabbelton besteedt veel aandacht aan het opbouwen van een hechte relatie met het kind. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit het kind de ruimte krijgt om de omgeving te verkennen. 

Stimulerende omgeving
Als we kinderen willen stimuleren om zelf op ontdekkingsreis te gaan, moeten we de omgeving hierop inrichten. Stichting peuteropvang de Grabbelton heeft in iedere ruimte diverse ontdekhoeken en er zijn verschillende, inspirerende materialen aanwezig waarmee kinderen hun ideeën en interesses tot uitdrukking kunnen laten komen.
Daarnaast maken wij op elke groep gebruik van laag meubilair waardoor wij tegemoet komen aan de zelfstandigheidswens van kinderen.

De verschillende pedagogische stromingen
Het peuteraanbod levert een belangrijke bijdrage in de persoonsvorming van het kind in de eerste, belangrijke jaren van zijn leven en daarnaast als essentiële bijdrage in de voorschoolse periode als voorbereiding op de basisschool.
Wij vinden het onze taak als professionals om verantwoord te handelen en zorg en begeleiding te bieden van hoge kwaliteit. Wij willen kinderen iets extra’s bieden in hun totale ontwikkeling.
De behoefte van het kind staat telkens voorop in onze omgang met kinderen. De pedagogisch medewerkers volgen het kind en richten daar de omgeving op in of sluiten daar in een persoonlijke benadering op aan. Het kind en zijn belang staan steeds centraal.

Voorschoolse Educatie (VVE)
Spelen is leren! De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang volgen en begeleiden uw kind(eren) in zijn/haar ontwikkeling. Ze organiseren activiteiten en uitstapjes die passen bij wisselende thema's. Bij ieder thema horen nieuwe begrippen. Er is een herkenbaar dagritme en toch is geen dag hetzelfde!
Uw kind bezoekt de peuteropvang op twee vaste dagdelen, in vaste groepen met vaste leidsters. Een vertrouwd gevoel. 
De peuteropvang werkt met een erkend VVE programma die voldoet aan alle kwaliteitseisen. VVE maakt het mogelijk om extra ondersteuning te geven aan peuters die dat nodig hebben.