Inschrijfformulier


GEGEVENS EERSTE OUDER/VERZORGER

GEGEVENS TWEEDE OUDER/VERZORGER

KINDGEGEVENS

GEZINSSITUATIE

SCHOOLKEUZE

GEWENSTE PLAATSINGSDATUM

GEWENSTE LOCATIEGEWENSTE DAGDELEN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend


BEELDMATERIAAL

U verleent hiermee toestemming voor het maken van video’s (voor observaties) en het maken van foto’s voor publicatie op onze website, folders en facebook. Als u hiermee niet akkoord gaat, vraag dan naar het formulier ‘geen toestemming publicatie’.

SAMENWERKING

In het belang van de ontwikkeling van uw kind wordt informatie uitgewisseld tussen de peuteropvang, het consultatiebureau en de basisscholen. Hierdoor krijgt het kind de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Indien nodig wordt extra begeleiding aangeboden. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u hiermee akkoord te gaan.

KINDEROPVANGTOESLAG

Als u tweeverdiener bent, vraagt u kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dit kan via de site: www.toeslagen.nl

INKOMENSGEGEVENS (uitsluitend voor eenverdieners)

Bij gezinnen met (g)eenverdieners wordt aan de hand van het inkomen uit werk of uitkering de ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage is verplicht vanaf de eerste dag dat uw kind de peuteropvang bezoekt tot het moment dat de plaatsing eindigt. Meestal is dit totdat uw kind naar de basisschool gaat. Om de ouderbijdrage te kunnen berekenen heeft stichting Peuteropvang de Grabbelton de volgende gegevens nodig:
• Inkomensverklaring van beide partners (telefonisch op te vragen bij de belastingdienst via 0800-0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl)
• Bij een onjuist bedrag op de inkomensverklaring (een inkomensverklaring is altijd van het voorgaand jaar) graag een kopie van een recente salarisstrook of een kopie van einde contract erbij voegen.
• Een verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ (te verkrijgen bij kinderopvang de Grabbelton).


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.

Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd.

Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.Hartelijk dank voor uw inschrijving. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust.