Op de locaties voor peuteropvang zijn altijd twee professionele pedagogisch medewerksters per zestien peuters aanwezig. Indien er acht of minder kinderen op een dagdeel ingedeeld zijn, kunnen zij worden begeleid door één professionele pedagogisch medewerkster en een vrijwilligster.
De deur naar de toilet- en verschoonruimte is altijd open op het moment dat een kind naar het toilet gaat of verschoond wordt op de commode.
Kinderen worden niet meegenomen naar afgesloten ruimten.
Bij uitstapjes zullen er altijd meerdere personen meegaan, dat kunnen zijn collega pedagogisch medewerksters of hulpouders.